Logo Medisch Pedicure Rosmalen

Spastische en/of verlamde voet

Voor mensen met spastische of verlamde voeten/ledematen is het vaak heel moeilijk of zelfs onmogelijk om zelf hun voeten te verzorgen.

Juist deze mensen kunnen te maken krijgen met ernstige voetproblemen. Een goede voetverzorging kan problemen voorkomen.

Mogelijke gevolgen

Omdat de bloedsomloop in de benen vaak verminderd is, kan vochtophoping (oedeem) ontstaan. Daardoor zitten schoenen te strak en ontstaan er makkelijk wondjes die vaak niet gevoeld worden.

Een infectie of ingroeiende nagel kan te laat worden opgemerkt, de gevolgen kunnen dan ernstig zijn. Het is dus van groot belang dat deze voeten een goede verzorging krijgen en regelmatig worden nagekeken.

Voetafwijkingen, -problemen die vaak voorkomen bij spastische en/of verlamde voeten zijn:

  • dwangstand, kramptoestand
  • gevoelsvermindering
  • hamertenen of klauwtenen
  • ingroeiende nagels
  • instabiliteit
  • spitsvoet
  • extreme eelt vorming
  • wondjes
  • likdoorns

De behandeling

Een voetbehandeling voor de spastische voet begint met een uitgebreide anamnese en voetonderzoek. Er wordt gekeken wat de klachten zijn, en welke problemen hieraan ten grondslag liggen.

Van daaruit kunnen de risico’s in kaart gebracht worden en kan een op maat gemaakt behandelplan opgesteld worden.

Eventueel kunnen technieken toegepast worden gericht op drukontlasting en pijnvermindering.

Indien nodig wordt u doorverwezen naar de huisarts of podotherapeut.